Järnvägen 3

Projektering Ventilation, VS och Kyla till Järnvägen 3 dit bl.a Swedbank och LRF Konsult skall flytta.