VVS-Konsult

Projektering

Entreprenad

Villor

JR VVS-Konsult på Gotland

Samordnad projektering ligger oss varmt om hjärtat då detta innebär stora vinster i byggskedet. Vi är gärna med i starten av projekten för att kunna påverka valda lösningar. All projektering sker i 3-D miljö. Redan från start samordnas installationer med övriga konsulter i projektgruppen. Vi jobbar bland andra med regioner, fastighetsbolag, byggentreprenörer och VVS-entreprenörer.

Tjänster

Projektering

Ett behagligt inomhusklimat med optimerad energianvändning är ledordet för mig. VVS är en av de mest omfattande installationerna i byggnaden idag och med det följer ett ansvar hos mig som InstallationsIngenjör att lyssna på och förverkliga kundens önskemål.

Min strävan är att komma in tidigt i projekten för att kunna påverka valda lösningar och få en samordning mellan Arkitekten och Installationerna. Jag täcker in teknikområden som Värme, Sanitet, Ventilation tryckluft och Kyla.

Allt ritas upp i tredimensionellt och all ritningsredovisning sker med AutoCad och MagiCad.

Entreprenadbesiktning

I slutet av byggskedet skall en utvärdering göras för att kontrollera att det som byggts motsvarar det som beställts och att det uppfyller kraven i rambeskrivningen och Svensk Standard.

Den tekniska dokumentationen av projektet skall överlämnas i form av en Drift och Skötsel instruktioner som skall överlämnas till brukarens fastighetstekniker, och även den skall följa riktlinjer så att den blir möjlig att använda på ett rationellt sätt.

Jag erbjuder besiktningar av VVS-tekniska installationer och kylinstallationer.

Utredning

Många projekt initieras med utredningar som inventering eller statusbedömning eller åtgärdsförslag. Det kan vara.

· Som investeringsgrund.
· För att optimera investering kontra driftkostnad.
· För att kartlägga sätt för försörjning med Värme, Kyla etc.
· För att utreda eventuell energibesparing.
· För att inventera befintlig anläggning och redovisa energibesparande åtgärd.

Utbildning

Skola: IUC Sthlm
InstallationsIngenjör

Säker vatten
Säker vatten VS-Projektör

Johan Rasmusson, VVS-Konsult

På gång